Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlanı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2020 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Fizibilite Desteği Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 02.03.2020 tarihi itibariyle ilana çıkmış bulunmaktadır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.900.000 TL olup,

Yatırım tutarı 10 milyon TL’nin altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari tutar: 30.000 TL

Azami tutar: 150.000 TL

Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari tutar: 30.000 TL

Azami tutar: 250.000 TL

olarak belirlenmiştir. Destek kapsamında proje bütçesinin en az %20’si en fazla ise %75’i hibe olarak desteklenecektir.

Başvuruların KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden alınması için son tarih 28.12.2020 Pazartesi Saat 23:59’dur. Bu tarih ve saat itibari ile KAYS sistemi başvurulara kapatılacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Yapılan başvuruya ilişkin taahhütnamenin sistem üzerinde elektronik olarak imzalanması veya ıslak imzalı taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi en geç 31.12.2020 Perşembe Saat 17:00’a kadar yapılabilecektir. Zamanında KAYS üzerinden tamamlanmayan ve/veya ıslak imzalı taahhütnamesi Ajansa sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Fizibilite desteği bir teklif çağrısı değildir. Ajans tarafından hazırlanan başvuru rehberi ve ekleri internet sitesinde sürekli bir şekilde yayımlanmaktadır. Başvuru sahipleri istedikleri herhangi bir tarihte Ajansa proje başvurusunda bulunabilecektir.   Proje başvuruları teslim alındığı tarihten itibaren en fazla 1 ay içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçesi olan 2.900.000 TL’ye ulaşması durumunda başvuruların sona erdiği internet sitesinde duyurulur ve yeni başvuru alınmaz.

 

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..