On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), 15 yıllık uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunun ilk beş yıllık dilimi olarak tasarlanmış, her alanda topyekûn bir değişimin ve atılımın başlatılarak, uzun vadeli bir perspektifte kesintisiz bir şekilde kararlıkla uygulanmasını öngörmektedir. Plan döneminde ekonominin yapısı uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedeflenmektedir.

​Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi  2014-2023

Bölgesel gelişme; ülke kalkınma politikasının bölge ve kent düzeyinde yapı taşlarını oluşturan; bölge ve yerel düzeyde farklı kesimlerden paydaşların karar alma süreçlerine katılmasını ve kaynaklarını kalkınma yönünde birlikte harekete geçırmesini esas alan; bölgelerin rekabet g&üüml;cünün artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlarını gözeten; yapısal ve temel bir politika olarak görülmektedir. Ayrıca bölgeler arasında ekonomik ve sosyal entegrasyonun g&üüml;çlendirilmesiyle sınır ötesi işbirliklerinin geliştirilmesi, bölgesel gelişmenin önemli rol oynayabileceği hususlardır. Bölgesel gelişme amaçlarının elde edilmesi ve ulusal kalkınmaya katkısının artırılması yönünde, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGÜŞ), bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik açişindan ulusal düzeyde koordinasyonu sağlamak, mekansal gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları arasındaki uyumu g&üüml;çlendirmek ve alt ölçekli (bölge ve il) plan ve stratejilere genel çerçeve oluşturmak amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

DOKAP Eylem Planı (2014-2018)

Artvin, Bayburt, Giresun, G&üüml;müshane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinde hizmet veren DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan DOKAP Eylem Planı, 2014-2018 yıllarını kapsamaktadır.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..