Çevre Düzeni Planlar

Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düsünülmesine imkan veren, rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere kalkınma planları ve varsa bölge planları temel alınarak yapılan ve tarım, turizm, konut, sanayi, ulaşım vb. genel arazi kullanım kararlarını, politika ve stratejilerini belirleyen, bölge veya havza bazında 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekte hazırlanan, plan hükümleri ve plan açiklama raporuyla bütün olan üst ölçekli fiziki plandır. Bu kapsamda bu başlık altında TR83 Bölgesi illerinin Çevre Düzeni planları yer almaktadır.

Amasya Çever Düzeni Planı

Amasya ili 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı; Amasya Belediye Meclisinin 05.02.2009 tarih ve 2 sayılı kararı ve İl Genel Meclisinin 06.02.2009 tarih ve 30 sayılı kararına istinaden Valilik Makamınca 10.02.2009 tarihinde onaylanmıştır. Amasya Çevre Düzeni Planı Amasya mülki sınırları içerişindeki arazinin sanayi, tarım, turizm, ulaşım ve yerleşim yerleri gibi alanların planlanmasını kapsayan, sektörel gelişmeleri değerlendiren, koruma ve kullanma dengesini kurmak amacı ile stratejik kararlar ve ana arazi kullanım kararlarını içermektedir.

Samsun Tokat Çorum Çevre Düzeni

Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düsünülmesine imkan veren, rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere kalkınma planları ve varsa bölge planları temel alınarak yapılan ve tarım, turizm, konut, sanayi, ulaşım vb. genel arazi kullanım kararlarını, politika ve stratejilerini belirleyen, bölge veya havza bazında 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekte hazırlanan, plan hükümleri ve plan açiklama raporuyla bütün olan üst ölçekli fiziki plandır. Bu kapsamda bu başlık altında TR83 Bölgesi illerinin Çevre Düzeni planları yer almaktadır.

Samsun, Tokat, Çörüm Çevre Düzeni Planı 1/100.000 planlama bölgesi Çevre Düzeni Planının açiklama raporudur. Raporda öncelikle planlama yaklaşımı, bölgeye dair geliştirdiği vizyonu, amaç ve hedefleri açiklanmış, daha sonra planın kapsamı üzerinde bir anlatım sunulmuştur. Planın alternatiflerine dair plan kararları, sektörel gelişme stratejileri, alt bölgeler, kentsel kademelenme, kentsel gelişme ve genel arazi kullanım kararları, ulaşım kademelenmesi ve kararları, planın denetim ve organizasyonu ile çevre sorunlarına yönelik yaklaşımlar planda açiklanmıştır.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..