Ajansımız kurumsal kapasitesini ve sahip olduğu kaynakları daha verimli ve planlı bir şekilde kullanmak ve bölgeye daha nitelikli hizmet sunmak amacıyla 2019-2023 dönemi için Kurumsal Stratejik Plan hazırlamıştır.

2019-2023 Kurumsal Stratejik Planı gelecek beş yıl ıçin ajansın yol haritası niteliğinde olacak, kurumun orta ve uzun vadede odaklanacağı öncelikleri belirleyerek, kaynaklarının bu önceliklere göre dağıtılmasında temel teşkil edecektir.

Bölgemizde yerel dinamikleri harekete geçirerek sağlıklı ve sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde öncü, ulusal ve uluslararası platformlarda saygın, tanınır ve etkin çalışan bir ajans olmak vizyonu çerçevesinde hazırlanan bu plan ile Ajansımızın stratejik amaçları, hedefleri ve bunlara ulaşmayı sağlayacak eylemler belirlenmiştir.

2019-2023 yılları arasını kapsayan 5 yıllık dönem içinde yenilikçılık, girişimcilik, endüstride dönüsüm, beşeri sermayenin geliştirilmesi, turizm ve lojistik alanlarında yapılacak kapsamlı çalışmalar ile belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılacak, Ajansımız bu sektörlerde değişim, dönüsüm ve gelişimin bölgesindeki öncüsü olacaktır.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..