Bölgesel gelişme; ülke kalkınma politikasının bölge ve kent düzeyinde yapı taşlarını oluşturan; bölge ve yerel düzeyde farklı kesimlerden paydaşların karar alma süreçlerine katılmasını ve kaynaklarını kalkınma yönünde birlikte harekete geçırmesini esas alan; bölgelerin rekabet g&üüml;cünün artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlarını gözeten; yapısal ve temel bir politika olarak görülmektedir. Ayrıca bölgeler arasında ekonomik ve sosyal entegrasyonun g&üüml;çlendirilmesiyle sınır ötesi işbirliklerinin geliştirilmesi, bölgesel gelişmenin önemli rol oynayabileceği hususlardır. Bölgesel gelişme amaçlarının elde edilmesi ve ulusal kalkınmaya katkısının artırılması yönünde, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGÜŞ), bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik açişindan ulusal düzeyde koordinasyonu sağlamak, mekansal gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları arasındaki uyumu g&üüml;çlendirmek ve alt ölçekli (bölge ve il) plan ve stratejilere genel çerçeve oluşturmak amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..