Kalkınma Ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulmuş kalkınma birimleridir.

25 Ocak 2006 tarihinde kabul edilen 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının, Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un Bakanlar Kurulu’na verdiği yetkiye dayanarak 22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile kurulmuş olan T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 15/7/2018 tarihi itibarı ile kamu tüzel kişiliği haiz ve Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.

Ağustos 2009’da Genel Sekreteri atanmış olan kurumumuz, Ekim 2009’da ilk personel alımını gerçekleştirmiştir. Merkezi Samsun’da yer alan Ajansımız bugün Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde bulunan Yatırım Destek Ofisleri ile bölgesine hizmet etmektedir.

  • TOPLAM VERİLEN DESTEK
  • 386MİLYON ₺
  • DESTEKLENEN PROJE SAYISI
  • 1190PROJE
  • EĞİTİM VERİLEN
  • 13.000+KİŞİ
  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..