Faaliyet Raporları

OKA, her yıl gerçekleştirdiği kurumsal faaliyetlerini altı aylık (ara) ve yıllık raporlar halinde kamuoyuna duyurmaktadır. 

Düzenli raporlar haricinde faaliyetler, brifingler ve broşürler ile de duyurulmaktadır. Bununla birlikte, faaliyet raporları İngilizce olarak uluslararası kamuoyu ile de paylaşılmaktadır.

Diğer Faaliyet Raporları

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı yürüttüğü faaliyetleri ve projeleri görünür kılmak ve ulusal ve uluslararası paydaşlarını bilgilendirmek amacıyla ara ve yıllık faaliyet raporlarının dışında çeşitli dokümanlar hazırlamaktadır. 

Bütçe Sonuçları

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği 21. maddesi 1. bendine göre  “Ajans çalışma programı, Genel Sekreter tarafından hazırlanır ve en geç Ağustos ayının ilk haftası içinde Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen çalışma programı en geç Eylül ayının ilk haftası içinde Müsteşarlığa sunulur ve Müsteşarlık tarafından Aralık  ayının on beşine kadar onaylanır."

”Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği 23. maddesi 1. bendine göre “ Bütçe taslağı Yönetim Kurulu tarafından kabul edilir ve çalışma programı ile birlikte en geç eylül ayının ilk haftası içinde görüs alınmak üzere Müsteşarlığa sunulur. Müsteşarlık Aralık ayının on beşine kadar görüsünü bildirir." Bu kapsamda 2008 yılında resmi olarak kurulmuş olan Ajansımız, 2009 yılından itibaren her yıl çalışma programı ve bütçe hazırlamaktadır. 

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..