Su Ürünleri ve Balıkçılık Sektör Raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nin hazırladığı “Su Ürünleri Sektörü Raporu” ile ilgili sektörlerin Dünya, Türkiye ve Bölge perspektifi verilerek sektörde kullanılan genel tanımlar, dış ticaret rakamları, g&üüml;ncel gelişmeler, sektörün fırsat alanları ile ilgili bölge paydaşlarının görüsleri yansıtılmıştır. Dünyada şu kaynakları ve su kaynaklarının sağladığı doğal katma değerler g&üüml;nümüzde oldukça önemli ve değerlidir. Kıtaların, ülkelerin ve bölgelerin şu kaynaklarını ve su ürünlerini planlayarak kullanımı, koruma ve en önemlisi bu doğal kaynakların sürdürülebilirliklerini politika düzeyinde yönetme konusundaki hassasiyetleri artmakta ve bu kaynakların paylaşımı bu ölçüde stratejik bir öneme dönüsmektedir. Orta Karadeniz Bölgesi Şu Ürünleri sektörü yükselen yatırım potansiyeliyle önemli bir sektör olmaya ve gelişime geçmistir. Gelecek dönemlerde bölgemizde şu ürünleri sektörel yatırımlarının planlı ve sistematik yapılabilmesi için sektörel stratejiler çerçevesinde planların hazırlanabilmesinin alt yapısını oluşturmak amacıyla şu ürünleri sektör raporu hazırlanmıştır.

Savunma Sanayi Araştırma Raporu

Savunma Sanayi Araştırma Raporu ile ilgili sektörlerin Dünya, Türkiye ve Bölge perspektifi verilerek sektörde kullanılan genel tanımlar, dış ticaret rakamları, g&üüml;ncel gelişmeler, sektörün fırsat alanları ile ilgili bilgiler yansıtılmıştır. Çörüm ilinin 1950’li yıllardan gelen sanayi tarihi ve girişimci potansiyelinin geliştirilmesi açişindan teknolojik gelişmelerin katma değeri yüksek, yenilikçi alanlara doğru olarak yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple ülkemizin kalkınması noktasında stratejik öneme sahip savunma sanayi üretimi içerişinde pay alabilmek için savunma sanayine yönelik yatırımların özendirilmesi ve desteklenmesi önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Gelecek dönemlerde bölgemizde sanayileşme yolunda önemli kalkınma hamleleri yapacak potansiyeli elinde bulunduran Çörüm ilinde yatırımlarının planlı ve sistematik yapılabilmesi için sektörel stratejiler çerçevesinde planların hazırlanabilmesinin alt yapısını oluşturmak amacıyla savunma sanayi  sektörel araştırma raporu hazırlanmıştır.

Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Raporu

Tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye için olduğu kadar dünya ekonomileri için de, yarattığı istihdam olanakları, kazandırdığı dövız geliri ve ürettiği katma değer ile Türkiye'nin önde gelen sektörlerinin başında gelmektedir. İstihdam potansiyeli, üretim hacmi, dış ticarete konu olması yanında lojistik, imalat, enerji gibi birçok sektör açişindan önemli bir yere sahip olan tekstil ve hazır giyim sektörü ekonomik kalkınmada oldukça önemli bir yere sahiptir.

Ajansımızın hazırladığı “ Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Raporu” ile Dünya, Türkiye ve Bölge perspektifi verilerek sektörde kullanılan genel tanımlar, dış ticaret rakamları, g&üüml;ncel gelişmeler, sektörün fırsat alanları ile ilgili bölge paydaşlarının görüsleri yansıtılmıştır.

Çarşamba İlçesinin Tarımsal Ürün Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi

Bu çalışma ile Çarsamba ilçeşindeki tarımsal üretimin mevcut yapısı altyapı, üretim ve tüketim boyutuyla ele alınmakta, Çarsamba ilçeşinin tarımsal ürün potansiyeline yönelik birtakım tespitlerde bulunulmakta ve bu tespitlerden yola çikılarak bazı sonuç ve değerlendirmelere ulaşılmaktadır. Çalışmanın hazırlanması aşamasında ağırlıklı olarak saha bilgisine başvurulmuş olup, bu amaçla Çarsamba İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürl&üüml;g&üüml;, Çarsamba Ticaret ve Sanayi Odası, Çarsamba Ziraat Odası, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürl&üüml;g&üüml;, Samsun Büyüksehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, üreticiler, ticari işletmeler, meyve-sebze hali ve bazı derneklerle görüsmeler gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın kapsamı Çarsamba ilçeşi ile sınırlı olmakla birlikte tarımsal üretim ve bu üretimin işleneceği tesislerin tedarik sınırları, ilçe sınırlarını doğal olarak asmaktadır. Bu nedenle Çarsamba ilçeşi merkez alınmakla birlikte Çarsamba ilçeşinin hinterlandında yer alan bölgeler de önem arz ettiği noktada dikkate alınarak analizler gerçekleştirilmiştir.

Orta Karadeniz Bölgesi Bölgesel Rekabet Edebilirlik Raporu

u rapor, OKAREKAP Projesi kapsamında Projenin hedeflerine ve planlanan faaliyetlere paralel olarak büyük ölçüde Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi çiktılarına ve İl Raporlarına dayanmaktadır. Raporun sanayi ve sektörel kapsamı, projenin daha önceki çalışmalarına göre şekillendirilmiştir. Bu rapor, Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi tarafından ortaya konan bulguları ve geleceğe yönelik önerileri incelemektedir.

Rekabet Edebilirlik Raporu, bölgenin geleceğini şekillendirmede ve öncelik alanlarını belirlemede bölgesel düzeydeki karar alıcılara yönelik bir destek aracı olarak düsünülmüstür. Bu nedenle yoğun çaba ve emek harcanmış ve kapsamlı bir veri madenciliği çalışması yürütülmüstür. Bu raporda sunulan bilgiler, 2015-2016 yılları itibarıyla g&üüml;ncel bilgilerdir. İkincil araştırma çalışmalarıyla birlikte, raporun içeriği ve yapısında, “tarımsal gıda” ve “metal makine imalatı” sektörlerinde gerçekleştirilen Değer Zinciri Analizi Çalışmalarından yararlanılmıştır. Raporun hazırlanma süreçinde 40’i aşkın şirketle görüsülmüs; tarımsal gıda, makine imalatı, turizm ve hizmet sektörlerinden 158 işletme ve paydaş temsilcisinin katılımıyla 4 sektörel çalıştay düzenlenmiştir.

Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sektör Raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nin hazırladığı “Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sektörü Raporu” ile ilgili sektörlerin Dünya, Türkiye ve Bölge perspektifi verilerek sektörde kullanılan genel tanımlar, dış ticaret rakamları, g&üüml;ncel gelişmeler, sektörün fırsat alanları ile ilgili bölge paydaşlarının görüsleri yansıtılmıştır.Birçok sektörü besleyen temel girdi olarak önemli bir yere sahip olması sebebiyle orman ve orman ürünleri, ülkelerin ekonomik kalkınmalarında önemli bir rol oynamaktadır. 2001 yılından itibaren sürekli gelişen Türkiye mobilya sektörünün dünyada ilk 25’te bulunması, sektörün büyüme potansiyelinin bir göstergesidir. Sektör, Bölgemizde de gerek hammadde kaynaklarına ve lojistik üslerine yakınlık, gerekse uzun yıllardan beri sektörde üretim ve ticaret konusunda edinilen tecrübenin varlığı ile de ekonomik açidan önem arz etmektedir. 

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..