Bölgesel İnovasyon Stratejisi

Bölgesel İnovasyon Stratejisi ve Eylem Planı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nin, bölgenin inovasyon potansiyelinin harekete geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için bir yol haritası niteliğindedir. Plan, bölgenin geleceğine yön vermek amacıyla hazırlanmış ve gbölgenin mevcut durumu, küresel rekabet koşulları ve ulaşılması hedeflenen vizyona ait stratejik amaçları içermektedir.

Amasya, Çorum, Tokat illerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (2014-2023)

Kalkınma perspektifi içerişinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve bu yolla toplumun ve bireylerin refahının ve yaşam kalitesinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla yola çikan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Amasya, Çörüm ve Tokat illerinde toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı hazırlamıştır. Çalışmaya bölge illerinden Samsun h&acırç;lihazırda Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında hazırlanmış olan eylem planının varlığı nedeniyle dahil edilmemiştir. 
Eylem planı hazırlıkları kapsamında çalıştaylar düzenlenmiş, illerdeki kurum yöneticileri ve STK temsilcileri ziyaret edilmiş ve yüz yüze görüsmeler yapılmıştır.  Çalıştayların kolaylaştırıcılığını Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alev Özkazanç gerçekleştirmiştir. Eylem Planı'nda tanımlanan eylemler Eğitim ve İstihdam, Şiddet, Kültür ve Cinsiyet Rolleri ile Karar Alma Mekanizmalarına Katılım ve Kurumlar Arası İşbirliği başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Eylem Planında faaliyetlerin kısa (2014-2016), orta (2018’e kadar) ve uzun (2023’e kadar) erimlerde gerçekleştirilecek şekilde planlanması öngörülmektedir.

Sivil Toplum Analizi ve TR83 Bölgesi Sivil Toplumu Geliştirme Stratejisi

TR83 Bölgesi’ndeki tüm sivil toplumun kapasitesinin artırılması amacıyla hazırlanan Sivil Toplumun Geliştirilmesi Stratejisi 16 Nisan 2014 tarihinde Samsun’da düzenlenmiş  olan Sivil Toplum Buluşması ile ulusal çapta tanıtılmıştır . Strateji belgesinde sivil toplumun mevcut durumunun analiz edilmiş, bunun yanı sıra  sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi ve sivil toplumun daha etkin hale gelmesi için yerel düzeyde sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve özel sektör tarafından yapılması öneriler eylemlere yer verilmiştir. 

Samsun Yerel Eşitlik Eylem Planı Ara Değerlendirme Raporu

SYEEP’te yer alan 110 kurumun sorumlu oldukları faaliyetler incelenmiş, 65 kurum ziyareti gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 160 kurum/kuruluş temsilcisinin katılımı ile SYEEP Revize Çalıştay’i yapılarak elde edilen tüm veriler doğrultusunda Samsun Yerel Eşitlik Eylem Planı( 2013-2018) Ara Değerlendirme Raporu oluşturulmuştur.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..