1970’li yıllara kadar kalkınma, ekonomik büyüme ekseninde değerlendirilirken g&üüml;nümüzde insanların refahının sadece gelirlerinin yükseltilmesine bağlı olmadığı anlaşılmıştır. Kalkınmanın sağlanması için geniş tabanlı bir ekonomik büyümenin yanında temel sosyal hizmetlerin ve sosyal g&üüml;venliğin sağlanması da gerekmektedir. Bu çerçevede etkin politikaların belirlenmesi ve uygulanması için sosyal yapı analizleri büyük önem taşımaktadır. Sosyal analizin ilk aşaması olan durum analizinde nüfus, demografik özellikler, eğitim durumu, sağlık hizmetlerinin yapısı, gelir dağılımı, istihdam, çalışma koşulları ve yerel örgütlenmeler gibi konular incelenmektedir. Bu analiz sonucunda sosyal sorunlar, etkilediği topluluklar ve bunlardan etkilenen ekonomik süreçler belirlenecektir. TR83 Mevcut Durum Analizi’nde Sosyal Yapı bölümünde veriler öncelikle Türkiye İstatistik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili diğer kurumların istatistik ve yayınları, konu ile ilgili kitaplar ve araştırmalardan derlenerek oluşturulmuştur. Bu incelemelere ek olarak Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi’nın Orta Karadeniz’de yaptığı nitel saha çalışmalarının bulgularından yararlanılmıştır. Ayrıca, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın gerçekleştirdiği çalıştaylar ve kurumlarla yapılan yüz yüze görüsmeler de yerel düzeyde bölgedeki deneyimlerin aktarılmasını sağlamıştır..

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..