Gelecekte İş Konferansı Sonuç Raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı “Mesleki ve Teknik Eğitim” temasına ilişkin 2019 yılı çalışmalarını, 24 Aralık 2019, Salı günü Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Hasan Basri Güzeloğlu Salonu’nda gerçekleşen “Gelecekte İş” Konferansı ile tamamlamıştır. Konferansa, TR83 Bölgesi İlleri ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları; 2019 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile destelenecek okullar; Üniversiteler; Mesleki Örgütler ve Özel Sektör Firmalarından 112 yetkili katılım sağlamıştır.

EURADA Seminer Sonuç Raporu

25-26 Ekim 2010 tarihinde EURADA - Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği ile OKA - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde Samsun'da“MİRRORİNG EU AND TURKİSH RDAş”  başlıklı seminer düzenlenmiştir.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ev sahipliği ve koordinatörl&üüml;g&üüml;nde gerçekleştirilen seminerde
bölgesel kalkınmada Avrupa ülkelerindeki iyi uygulamalar ile Türkiye’deki  Kalkınma Ajanslarının gelecekteki programları için ışık tutacak deneyim ve bilgiler paylaşılmıştır. Ülkemiz Kalkınma Ajansları için bir fırsat niteliğinde olan bu seminer  çerçevesinde Türkiye’de bölgesel kalkınma aktörlerini oluşturan 26 Kalkınma Ajansı Personeli, Devlet Planlama Teşkilatı ve Bölgedeki Kamu Kurumları temsilcileri, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Ankara’da bulunan ilgili Bakanlık temsilcileri, EURADA Yönetim Kurulu üyeleri ve bölgesel kalkınma aktörleri olmak üzere toplam 230 kişi katılım sağlamıştır.

AGORADA 2012+ Sonuç Raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’nın da Yönetim Kurulu Üyeşi olarak temsil edildiği Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) tarafından her yıl farklı konu başlıkları çerçevesinde iki kez yapılan “AGORADA” etkinliklerinin 2012 Yılı İkinci Toplantısı, 18-19 Ekim 2012 tarihleri arasında Samsun’da Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’den Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Kalkınma Ajansları, Kamu Kurumları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektörden kurumların yanı sıra yurt dışından da EURADA üyeşi kurumların katılım sağladığı toplantın ilk g&üüml;nünde, “İnovasyonun Mekansal Ruhu: Bölgesel Boyut”, “Bölgesel İnovasyon Sisteminin Geliştirilmesi”,” İnovasyon Için Kanunların Düzenlenmesi” oturumları gerçekleştirilmiştir. İkinci g&üüml;n ise “Bölge İçi ve Bölgelerarası Bilginin Akışı ve Yayılması”, “İnovasyon Politika ve Uygulamalarından Örnekler”, “Girişimcileri ve Firmaları Destekleme”, “Mekansal yaklaşımların Yükselen Ekonomilere transferi” oturumları gerçekleştirilmiştir.

İşte Kadın Konferansı Sonuç Raporu

8 Temmuz 2010 tarihinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde Dünya Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatı ile ortak olarak “İş(te) Kadın Konferansı” düzenlenmiştir. Konferansta uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde konuşmacılar ve katılımcılar yer almıştır. Konferans sonrasında Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi proje koordinatörü Akın Atauz ile birlikte planlama birimi uzmanları bir g&üüml;nlük bir workshop düzenlemiş ve konferans katılımcılarının fikirleri doğrultusunda tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirilmiştir

OKABİS Danışma Kurulu Ankara Çalışma Ziyareti Raporu
OKA Sivil Toplum Buluşması Sonuç Raporu

Türkiye’de ve TR83 Bölgesi’nde sivil toplum örgütlenmelerinin mevcut yapılarının ve geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğini tartışmak ve ulusal ve yerel sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek amacıyla 16 Nisan 2014 tarihinde Sivil Toplum Buluşması Samsun’da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenmiştir. Toplantı ile Amasya, Çörüm, Samsun ve Tokat illeriyle beraber tüm Türkiye’den pek çok farklı sivil toplum örgütünün temsilcileri ile lise ve üniversite ögrencileri Samsun’da buluşmuştur.  Açiliş konuşmalarını OKA Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN, Amasya Üniversitesi Rektörü ve OKA Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin ORBAY, AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Burak ERDENİR, Samsun Valisi Hüşeyin AKSOY yaparken,   Türkiye’de Sivil Toplumun  Yapısı: Mevcut Durum ve Geleceğe Dair Öngörüler, Sivil Topluma Yönelik Destekler ve Yerelde Sivil Toplum: Başarılar ve Zorluklar oturumları gerçekleştirilmiştir.

Bölgesel İnovasyon Yarışması: Proje Pazarı / Proje Kataloğu

4 Haziran 2014 Çarsamba günü Tokat ili Cumhuriyet Meydanı Alanı’nda “Bölgesel İnovasyon Yarışması ve Proje Pazarı” düzenlenmiştir.
Bu katologta toplumsal hayatta yenilik teması etrafında sağlıklı toplumsal yaşam, temiz çevre ve enerji verimliliği, dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılımı, şehir yönetiminde yenilikçi yaklaşımlar, toplumsal hayatı kolaylaştırıcı teknoloji kullanımı gibi konuların ele alındığı etkinlikte bölge illerindeki ortaokul ve liselerden ögrencilerin hazırladıkları 80 adet proje hakkında özet bilgiler yer almaktadır.

Sosyal İnovasyon Arama Çalıştayı

Nisan 2018 tarihinde Samsun, Tekkeköy OKA Hizmet Binası’nda düzenlenen “Orta Karadeniz Bölgesi’nde Sosyal İnovasyon Ekosistemi Arama Çalıştayı”, Samsun, Amasya, Çörüm ve Tokat illerini kapsayan TR83 bölgesinde sosyal inovasyon ekosisteminin, sosyal inovasyon kapasitesinin, bu alanda yaşanan sorunların, bölgenin sosyal inovasyon ve girişimcilik potansiyelinin ortaya çikarılması için düzenlenen, bölgede faaliyet gösteren birçok farklı paydasın yer aldığı bir etkinliktir. Etkinlikte sosyal inovasyon ve girişimcilik konusu kırsal kalkınma bağlamında ele alınmıştır.

Sosyal İnovasyon Yaz Okulu Final Raporu
Orta Karadeniz Bölgesi Sınırötesi İşbirliği Forumu 2014

Ajansımız tarafından geçen yıllarda yürütülen çalışmaların devamı niteliğinde olan ve Bölgedeki firmaların dış ticaret potansiyelinin harekete geçirilmesine ve Bölgenin ekonomik potansiyelinin uluslararası ölçekte tanıtımına katkı vermek üzere düzenlenen Orta Karadeniz Bölgesi Sınırötesi İşbirliği İş Forumu etkinliği 22 Ekim 2014’te Samsun’da gerçekleştirilmiştir.

Karadeniz Lif Bitkileri Çalıştayı Sonuç Raporu

5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilen etkinlik sonuç raporudur: Keten, Kenevir ve Isırgan bitkileri ile herhangi bir şekilde ilgilenen kişi, kurum, kuruluş ve sektörü bir araya getirerek dört farklı ülkeden (ABD, İtalya, Japonya, Bangladeş) toplam 130 kişi katılım sağlamıştır.

II. Uluslararası Tütün Çalıştayı Sonuç Raporu

II. Uluslararası Tütün Çalıştayı; Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyüksehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Bafra Belediyesi, Bafra Kaymakamlığı, Bafra Ziraat Odası, Uluslararası Tütün Üreticileri Birliği (İTGA) ve Türkiye Tütün Üretim ve Pazarlama Birliği’nın işbirliği ile 10 Haziran 2019 Pazartesi g&üüml;nü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Şevket Aşçi Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir.
Çalıştaya Uluslararası Tütün Üreticileri Birliği (İTGA) üyelerini de içeren yirminin üzerinde yabancı katılımcı ile birlikte toplamda yüz yirmi kişi yer almıştır. Etkinlikte tütünün geldiği nokta, ihracatta ağırlık, üretici sorunları ve tütünün sanayide kullanımı bakımından çeşitli konular ele alınmıştır.
Raporda etkinlik sırasına göre selamlama konuşmaları, açiliş (protokol konuşmaları) ve sektör sunumlarına yer verilmiştir.

Orta Karadeniz Bölgesi'nde Kooperatifçilik Konferansı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, TR83 Bölgesi'nde sosyal ve ekonomik kalkınma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla sivil toplum kuruluşlarının g&üüml;çlendirilmesi, kırsalda gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, tarımsal üretim ve örgütlenme gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapmaktadır.
Bu çerçevede, kooperatifçılık konusunda bilgi, tecrübe paylaşımı ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması amacıyla Ajansımız tarafından 14 Aralık 2015 Pazartesi g&üüml;nü Samsun'da kouyla ilgili yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlardan seçkin temsilcilerin katıldığı "Orta Karadeniz'de Kooperatifçılık Konferansı" başlıklı bir konferans düzenlenmiştir. Sonuç raporu, konferansta yer alan panelistlerin sunumlarını ve etkinlikten fotoğrafları içermektedir. 

2015 Yılı Bölgesel İnovasyon Stratejisi Faaliyetleri Kitapçığı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak amacıyla 2012 yılında TR83 Bölgesi İnovasyon Stratejisi Eylem Planı'ni hazırlamıştır. Ajansımız bu eylem planı çerçevesinde faaliyetler yürütmektedir.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgesel düzeyde stratejik liderliklerin ve kurumsal işbirliklerinin geliştirilmesi çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi, deneyim ve uzmanlıklarından istifade etmek üzere faaliyet gerçekleştirilmesi yönünde gayret sarf etmektedir. Ayrıca, bölgesel paydaşların amaç, hedef ve beklentileri ile uyum içerişinde ve kaynak verimliliğini esas alarak ortak çalışma imkanlarının geliştirilmesi de önemsenmektedir. 2013 yılından bu yana uygulanmakta olan TR83 Bölgesi İnovasyon Stratejisi Eylem Planı kapsamında bölgesel kalkınmada uygulama alanları ve araçlarını çeşitlendirmeyi ve bölgemizin ekonomik ve sosyal açidan sorunlarına çözüm aramayı hedefleyen bir dizi etkinlik düzenlenmiştir.
Hazırlanan bu rapor, Ajansımızın 2015 yılında Bölgesel İnovasyon Stratejisi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında özet bilgi ve değerlendirmeleri içermektedir. 

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..