Amasya ili 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı; Amasya Belediye Meclisinin 05.02.2009 tarih ve 2 sayılı kararı ve İl Genel Meclisinin 06.02.2009 tarih ve 30 sayılı kararına istinaden Valilik Makamınca 10.02.2009 tarihinde onaylanmıştır. Amasya Çevre Düzeni Planı Amasya mülki sınırları içerişindeki arazinin sanayi, tarım, turizm, ulaşım ve yerleşim yerleri gibi alanların planlanmasını kapsayan, sektörel gelişmeleri değerlendiren, koruma ve kullanma dengesini kurmak amacı ile stratejik kararlar ve ana arazi kullanım kararlarını içermektedir.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..