Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düsünülmesine imkan veren, rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere kalkınma planları ve varsa bölge planları temel alınarak yapılan ve tarım, turizm, konut, sanayi, ulaşım vb. genel arazi kullanım kararlarını, politika ve stratejilerini belirleyen, bölge veya havza bazında 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekte hazırlanan, plan hükümleri ve plan açiklama raporuyla bütün olan üst ölçekli fiziki plandır. Bu kapsamda bu başlık altında TR83 Bölgesi illerinin Çevre Düzeni planları yer almaktadır.

Samsun, Tokat, Çörüm Çevre Düzeni Planı 1/100.000 planlama bölgesi Çevre Düzeni Planının açiklama raporudur. Raporda öncelikle planlama yaklaşımı, bölgeye dair geliştirdiği vizyonu, amaç ve hedefleri açiklanmış, daha sonra planın kapsamı üzerinde bir anlatım sunulmuştur. Planın alternatiflerine dair plan kararları, sektörel gelişme stratejileri, alt bölgeler, kentsel kademelenme, kentsel gelişme ve genel arazi kullanım kararları, ulaşım kademelenmesi ve kararları, planın denetim ve organizasyonu ile çevre sorunlarına yönelik yaklaşımlar planda açiklanmıştır.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..