Bölgede Yatırım

MENÜYÜ GÖSTER

Sosyal Yapı

 • TR83 Bölgesi 2022 yılı nüfusu 2.827.339 kişidir; Türkiye nüfusunun %3,32’sini oluşturmaktadır.
 • Yıllık nüfus artış hızı Bölgede ‰-2,87 iken Türkiye ortalaması olan ‰7,05’in altındadır. (2022)
 • Bölge, Türkiye yüzölçümünün % 4,9’unu oluşturmaktadır.
 • Bölgede nüfus yoğunluğu 75 kişidir; Türkiye ortalaması olan 111 kişinin altındadır. (2022)
 • Bölgede ortalama hanehalkı büyüklüğü 3 kişidir, Türkiye ortalaması olan 3,2 kişiye yakındır. (2022)
 • Bölge, 2022 yılında 98433 kişi göç alırken, 100897 kişi göç vermiştir. Net göç hızı %-0,87’dir.
 • Bölgede Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde yükseköğretim gerçekleştirilmektedir.
 • 2022 yılında, Bölge nüfusunun yüksekokul veya fakülte mezunu oranı %16,74 iken, Türkiye ortalaması olan %18,93’ün altındadır.
 • 2022 yılında Bölge nüfusunun (6 yaş ve üzeri) okuryazarlık oranı %97,58 olup Türkiye ortalaması olan %97,59’a oldukça yakındır.
 • 2021 yılında ortaöğretimde okullaşma oranı Bölgede %94,45 olup Türkiye ortalaması olan %89,67’nin üzerindedir. 
 • 2021 yılında Bölgede toplam 64 sağlık kurumu yer alırken, Türkiye’nin %4,1’ini; Bölgedeki yatak kapasitesi 10.165 olup Türkiye’nin %4’ünü oluşturmaktadır.
 • Yüzbin kişi başına toplam hastane yatak sayısı Bölgede 358 olurken, Türkiye ortalaması olan 301’in üzerindedir. (2021)
 • 2021 yılında Bölgede toplam hekim sayısı 5.589 olurken, Türkiye’nin %3,04’ünü oluşturmaktadır.

İktisadi Yapı

 • 2021 yılı İl Bazında GSYİH istatistiklerine göre TR83 Bölgesi rakamı yaklaşık 143 milyar TL’dir. Türkiye’nin %1,97’sini oluşturmaktadır.
 • 2021 yılı İl Bazında GSYİH istatistiklerine göre TR83 Bölgesi kişi başı GSYİH 5.619 $’dır (Türkiye ortalaması 9.592 $).
 • 2021 yılı İl Bazında GSYİH istatistiklerine göre TR83 Bölgesi GSYİH’sinin sektörlere dağılımına bakıldığında; Hizmetler %58,45’i; Sanayi %25,05’i; Tarım ise %16,50’sini oluşturmaktadır.
 • 2021 yılı İl Bazında GSYİH istatistiklerine göre TR83 Bölgesi Tarım Sektörü, Türkiye’nin %5,24’ünü oluşturarak bu bölgedeki tarım sektörünün ön plana çıktığını göstermektedir. Hizmetler sektöründe bu oran %1,95; sanayi sektöründe ise %1,41’dir.
 • 2022 yılı TR83 Bölgesi işsizlik oranı %8,1’dir. Türkiye ortalaması olan %10,4’e göre oldukça olumludur. Bölge, bu oranla 26 bölge arasında işsizlik oranın en az olduğu 6. Bölgedir. (TR82: 6,2; TR22: %7,1; TR33: %7,1; TR21: %7,8; TR52: %7,4)
 • Bölgenin işgücüne katılma oranı %54,2 olup Türkiye ortalaması olan %53,1’in üzerindedir. Bölge, Türkiye’de 10. sırada yer almaktadır. (2022)
 • Bölgenin istihdam oranı %49,9 olup Türkiye ortalaması olan %47,5’in üzerindedir. Bölge, Türkiye’de 8.sırada yer almaktadır. (2022)
 • TR83 Bölgesi'nde istihdam edilen kişilerin yüzde 34,7’si tarım, yüzde 20,1’i sanayi, yüzde 45,2’si ise hizmet sektöründedir. Türkiye’deki istihdamın yalnızca %15,8’inin tarım sektöründe olduğu bilgisi sonucunda TR83 Bölgesinde tarım sektörünün ön plana çıktığı görülmektedir. (2022)   
 • 2022 yılı TR83 Bölgesi ihracat rakamı 3,4 milyar $ olup Türkiye ihracatının %1,3’ünü oluşturmaktadır. Kişi başı ihracat Bölgede 1.197 $ olup Türkiye ortalaması olan 2.980 $’ın altındadır.    
 • 2022 yılı TR83 Bölgesi ithalat rakamı 5,04 milyar $ olup Türkiye ithalatının %1,39’unu oluşturmaktadır. Kişi başı ithalat Bölgede 1.786 $ olup Türkiye ortalaması olan 4.265 $’ın altındadır.
 • 2022 yılında TR83 Bölgesinde ihracatın ithalatı karşılama oranı %67,02’dir.
 • TOBB İstatistiklerine göre 2022 yılında Bölgede açılan işletme sayısı 2.429 olurken kapanan ve tasfiye olan şirket sayısı 1.183’tür. Türkiye’de açılan işletme sayısı 169.311 olurken kapanan ve tasfiye olan şirket sayısı 70.449’dur. Bölgede açılan işletme sayısı ülkenin %1,43’ünü oluştururken aynı karşılaştırmada kapanan ve tasfiye olan işletme sayısında oran %1,68’dir.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstatistiklerine göre 2022 yılında Bölgede 377 teşvik belgesi düzenlenmiş olup 15,04 milyar TL’lik sabit yatırım gerçekleştirilmiş ve bu yatırımlarda 12.559 kişi istihdam edilmiştir. Bu rakamlar sırasıyla Türkiye toplamının %2,77; %1,71 ve %3,47’sine denk gelmektedir.
 • 2021 yılında Bölgede kişi başına düşen bitkisel üretim değeri 5.853 TL olup Türkiye ortalaması olan 3.618 TL’nin üzerindedir.
 • 2022 yılında TR83 Bölgesi’nde 46.415 adet konut satılmış olup, bu rakam Türkiye rakamının %3,12’sini oluşturmaktadır.
 • 2021 yılında Bölgede kişi başına toplam elektrik tüketimi 2.202 Kwh olarak gerçekleşirken Türkiye ortalaması olan 3.386 KWh’ın altındadır. Bölgede kişi başına sanayi elektrik tüketimi 993 KWh olurken, Türkiye ortalaması olan 1.622 KWh’ın altındadır.
 • 2022 yılında Bölgede 16.294 uçuş sayısı gerçekleşirken, ülkedeki tüm uçuşların %1,09’unu; Bölgedeki 1.386.048 yolcu sayısı, Türkiye’deki tüm yolcu sayısının %0,76’sını oluşturmaktadır. 
 • 2022 yılında gerçekleşen uçuşlarda taşınan yük miktarı Bölgede 14.487 ton olurken, Türkiye’deki uçuşlarla taşınan yük miktarının %0,35’ini oluşturmaktadır.
 • 2022 yılında Bölgede Belediye Belgeli konaklama tesislerinde 580.324 kişi yer almış olup Türkiye rakamının %2,36’sını; geceleme sayısı ise 1.054.634 olup Türkiye rakamının %1,86’sını oluşturmaktadır.
 • 2022 yılında Bölgede Turizm İşletme Belgeli konaklama tesislerinde 809.689 kişi yer almış olup, Türkiye rakamının %1,19’unu; geceleme sayısı ise 1.223.256 olup Türkiye rakamının %0,68’ini oluşturmaktadır.
 • TR83 Bölgesi’nde; 21 adet OSB, 3 adet Teknopark, 3 adet havaalanı, 3 adet liman, 2 adet serbest bölge ve 2 adet lojistik merkezi yer almaktadır.
 • E - Posta Listemize Katılın !
 • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..