Genç İstihdamı

MENÜYÜ GÖSTER

Genç İstihdamı Teması (2022-2023)

Ülkemizin 2019-2023 yılları arasındaki kalkınma vizyonunu ortaya koyan 11. Kalkınma Planı’nda gençlerin istihdamı konusunun önemine değinilmiş ve Planda “gençlerin güçlü yaşam becerilerine, insani ve millî değerlere sahip olarak yetişmelerinin, iktisadi ve sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlanması” ve “toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması” temel amaçları yer almıştır. 11. Planda belirlenen temel amaçlara ulaşmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) hazırlanmıştır. Stratejinin temel politika eksenleri ise; eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdamının artırılması, geleceğin işleridir. Bu tema kapsamında yapılacak faaliyetler ulusal düzeydeki plan ve stratejiler ile uyumlu olarak yürütülecektir.

Kalkınma ajansları kuruluşlarından bu yana gençlerin istihdamına yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Yerel ihtiyaçları yerinde tespit eden kalkınma ajanslarının önümüzdeki dönemde de gençlerin istihdamının sağlanmasında önemli roller alabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, 2022-2023 yıllarında kalkınma ajanslarının “Genç İstihdamı” teması altında faaliyetlerini önceliklendirmesi kararlaştırılmıştır.

Kalkınma Ajansları tarafından 2022-2023 döneminde yürütülecek faaliyetler kapsamında genç istihdamının artırılması ve genç girişimciliğin sağlanması temel amaçtır.

Özel Amaçlar

  • Gençlerde yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma bilincinin oluşturulması
  • Gençlerin geleceğin işlerinin gerektirdiği beceriler ile donatılması
  • Gençlerin becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi
  • Gençlerin üretim süreçlerine aktif katılımının sağlanması

 

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..